ЦНСТПЛУИ - село Веселиново

Социална услуга „Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ 1 и 2 са социални услуги от резидентен тип, които осигуряват среда близка до семейната, постоянна грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения и навици за водене на самостоятелен и независим начин на живот на настанените потребители.

  • В Центровете се осигурява 24 часова грижа от  квалифицирани служители, работещи на трудов договор.
  • Осигуряваме на всяко настанено лице достъп до здравни грижи, лечение и рехабилитация.
  • Консултиране и информиране – социално, психологическо, педагогическо, здравно и професионално. Осигуряване на индивидуална подкрепа и придружаване за преодоляване на проблеми във всекидневния живот.
  • Създаване на условия за свободно изразяване на мнения и вземане на самостоятелни решения, както и участие при обсъждането на въпроси свързани с ежедневието.

Основните ни задачи са:

  • Задоволяване на основните жизнени потребности на настанените в центровете лица от подслон, храна, сигурност, развитие и осигуряване на условия за тяхното надграждане.
  • Предоставяне на набор от услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли и тяхното овладяване.
  • Подготовка за самостоятелен живот след напускане на Центъра и включване в живота на общността.

Материално-битови условия и капацитет

Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост 1 е 15, в това число 3 мъже и 12 жени

Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост 2 е 8, в това число 3 мъже и 5 жени

За удобството и уюта на потребителите, центровете разполагат с:

– апартаменти с по 2 спални помещения, обзаведени с по 2 легла, гардероби, шкафчета за лични вещи, шкафчета за обувки и телевизор. Всеки апартамент разполага с отделен санитарен взел.

– Кухня и кът за хранене, обзаведени с необходимите домакински електроуреди, съдове и прибори за хранене, маси и столове.

– Две дневни стаи, където през деня могат да се събират потребителите и да се провеждат терапиите.

Общата цел на Центровете е да предостави на потребителите живот в спокойна среда, като им осигурява необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността.

Контакти

„Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост ” –  с. Веселиново,
ул. „Цар Борис I“ 4

Контактна форма ЦНСТПЛУИ – с. Веселиново