За социалните услуги

Социалните услуги на територията на Община Смядово са делегирана от държавата дейност и се управляват от Кмета на община Смядово чрез назначен ръководител. Потребителите живеят в спокойна среда с осигурена необходимата нормална битова обстановка, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността.  Ежедневно им се предоставят дейности за подкрепа, включващи:

Последни новини